Support
professor health product
090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealth
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
admin | 12-05-2017 | Hits  1359
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยเป็น อันดับต้น ๆ ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการ ทางระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน โดยการรักษา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 1. ความดันโลหิตสูง 2. เบาหวาน เป็นปัจจัยสำาคัญรองมาจากภาวะความดันโลหิตสูง 3. ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความ ดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง 4. ไขมันในเลือดสูง ทำาให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เก...
admin | 24-04-2017 | Hits  2111
การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ แผลกดทับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ ผิวหนังมีลักษณะเป็นรอยแดงและมีการแตกทำาลายของผิวหนัง ถ้าไม่ได้รับการ ป้องกันดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะส่งผลให้เกิดแผลกดทับตามมาได้ การจัดท่านอน ควรเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รับแรงกดนานเกินไป ถ้าเปลี่ยนท่านอนแล้ว รอย...
admin | 04-03-2016 | Hits  2315
ผ้ายกตัว...สำหรับเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยและผู้ป่วย ปัญหาที่พบบ่อยในการเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยและผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยมักบอบช้ำระหว่างการเคลื่อนย้าย และผู้ดูแลมักมีอาการปวดหลังตามมาเหมือนกับการยกของหนัก ครอบครัวใดที่มีผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่ร่วมด้วย เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้บาดเจ็บเดินไม่ได้ ผู้พิการ หรือบุพการีผู้สูงวัย จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวันนับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า การเข้าห้องน้ำ การพาออกนอกบ้าน การขึ้นรถยนต์ ดูแลการหลับนอน จนถึงเช้...
admin | 22-02-2016 | Hits  2282
7คุณลักษณะของคนอายุยืน
1
Tel: 090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealthEmail: professorhealthproduct@gmail.com